Distrikt och deras kontaktpersoner

SLN har verksamhet i 23 distrikt. Verksamheten varierar från enstaka träffar för medlemmarna till ett stort engagemang i alkoholpolitiska frågor.

Du kan också kontakta den ansvariga kontaktpersonen i det distrikt du vill veta mer om. Telefonnummer och e-postadress finns i tabellen nedan. Varje distrikt har också en “fadder” i förbundsstyrelsen. Deras signaturer finns i tabellen. Namn och adresser nedan:

Distrikt Kontaktperson Telefon E-post Fadder
Blekinge Judith Skörsemo 0457-81353 judit.skorsemo@ltblekinge.se HP
Dalarna Ulla Berglund 0226-19200 u.berglund@bredband.net AF
Gotland Ann-Marie Engström 0498-217860 annmarie.e@bredband.net AJ
Gävleborg Gerd Sporre Bäcker 026-623238 AF
Göteborg-Älvsborg Birgitta Tyrén 033-280556 alijerremalm@hotmail.com AJ
Halland Lars Hammar 035-50595 hammar.lars@telia.com AJ
Jämtland Barbro Ryberg 063-123843 Barbro.Ryberg@hotmail.com BR
Jönköping Siv Sandahl 0371-30150 sandahl@ebox.tninet.se RP
Kalmar Barbro Lönnehed 0495-40107 barbro.lonnehed@swipnet.se RP
Kronoberg Mona Nilsson 0470-19249 RP
Norrbotten Carina Sundström 0920-98799 cariina.sundstrom@iogt.se PR
Skaraborg Lennart Rundqvist 0515-728372 lennart.rundqvist@telia.com AJ
Skåne Margit Haraldsson 040-6115679 AF
Stockholm Karin Öberg karin.ob@spray.se HP
Södermanland Gunvor Bäckman 0152-12687 arne&gun@netscape.net EN
Uppsala Karin Hedlund 0293-71556 karin.hedlund@tierp.se PR
Värmland Monica Ståhl 0550-32019 stahl_monica@telia.com BR
Västmanland Gunilla Zimmermann 021-147640 gunillazimmermann@hotmail.com HP
Västerbotten Tina Engström 0935-30031 tina.engstrom@educ.vannas.se BR
Västernorrland Ragna Wikner 0612-21105 BR
Örebro Ros-Marie Stenström-Korsgren 0582-50757 rosmariekorsgren@edu.motala.se MS
Östergötland Yngve Söderdahl 013-155119 ya.soderdahl@minpost.nu EN
Sign Namn Telefon E-post
AF Agneta Fernström 018-367367 agnetahf@hotmail.com
AJ Ali Jerremalm 0706-928074 alijerremalm@hotmail.com
BR Barbro Ryberg 063-123843 ryberg.barbro@gmail.com
EN Eva Nordmark 0705-477097 jan.teknik@swipnet.se
HP Håkan Paulsson 08-53262447 hpaulson@kth.se
MS Monica Ståhl 0550-320 19 monica_stahl@telia.com
PR Paul Reichberg 018-133674 paul.reichberg@folkbildning.net
RP Radhika Paulsson 08-53262447 prema_paulson@yahoo.se