Projekt Drogforum – en föreläsningsserie i Göteborg 2009-2010

Fem föreläsningar som var och en anknyter till någon av de utmaningar i folkhälsofrågor som Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen antagit. I konceptet ingår att särskilt vända sig till ungdomar/unga vuxna, att inleda med soppa och smörgås kl 17, föreläsning kl 18, diskussion kl 19. Bokbord med aktuell litteratur. Utvärdering efter varje föreläsning. Hösten 2009: 28 oktober Elisabeth Hagborg: Hur är det att växa upp med föräldrar som missbrukar?, 24 november Annica Dahlström: Unga kvinnor som dricker för mycket blir snabbare beroende, får allvarligare skador och har svårare att sluta. Många känner stor skuld och skam. Föreläsningarna genomförs i samarbete med UNF, IOGT-NTO, NBV, Länsnykterhetsförbundet, Preventions- och utvecklingsenheten i Göteborg.

Projekt SANT-kontakten 2008-2009

Att bygga upp ett epostadressregister till lärare och skolledare, främst i Västra Götalandsregionen, för att kunna skicka ut nyhetsbrev med nya forskningsrön, metoder, kurser och konferenser. I projektet ingick även att ordna en fortbildningsdag för lärare och att bygga upp en modern hemsida för SLN.

Projekt Dialog med Vita Lådan och Studieplan till Tonårsparlören 2007-2008

Vi har skapat och distribuerat en Studieplan till Tonårsparlören – Alkoholkommitténs informationsbok som skickas ut till alla föräldrar i åk 7. Vi vill med studieplanen möjliggöra för skolorna att diskutera boken på föräldramöten och i studiecirklar. Tonårsparlören med studieplan är ett utmärkt komplement till kontraktsmetoden och ÖPP, Örebro Preventionsprogram.

Lärare behöver få veta vilket utmärkt utbud av informationsmaterial som finns tillgängligt, för att på ett modernt sätt undervisa om alkohol och andra droger. Vi besökte med vår “Vita låda” lärarrum på åtskilliga högstadie- och gymnasieskolor efter att ha kontaktat skolorna och överenskommit om besök.