Förbundsstyrelsen


Ordförande Ali Jerremalm

Brahusv. 7
507 70 GÅNGHESTER
0706-92 80 74
alijerremalm@hotmail.com

Vice ordförande Håkan Paulson
Fiskaruddsvägen 38 F
144 62 RÖNNINGE
08 53262447(B), 0702-75 50 29
hpaulson@kth.se

Kassör Agneta Fernström
Tårpilsv 8
753 50 Uppsala
Tel/fax 018-367 367, 070-52 21 367
agnetahf@gmail.com

Sekreterare Eva Nordmark
Larmvägen 7
187 75 TÄBY
0705-477097
jan.teknik@swipnet.se

Ledamot Barbro Ryberg
Litsvägen 4B
831 41 Östersund
063-12 38 43, 076-83 71 833
ryberg.barbro@gmail.com

Ledamot Monica Ståhl
Bjurtjärn, Rådetorp
688 92 STORFORS
0550-320 19
stahl_monica@telia.com

Ledamot Radhika Paulson
Fiskaruddsvägen 38 F
144 62 RÖNNINGE
08-532 524 47 alt. 08-530 638 43
prema_paulson@yahoo.se

Ledamot Paul Reichberg
Åsgränd 2A
753 10 UPPSALA
018-13 36 74, 070-67 38 564
paul.reichberg@folkbildning.net

Ledamot Erina Almgren
erina.almgren@gmail.com