Studieplan för Tankebanan

Skapad av Ulla Lingesjö februari 2012

Inledning

Spelet Tankebanan ger möjlighet att diskutera etik- och livsstilsfrågor. Frågorna är framtagna av ungdomar för ungdomar, men tänk om detta är frågor, som berör oss hela livet. Tänk om det är eviga frågor, som alltid är viktiga att ta ställning till. Det kan dessutom vara intressant för vuxna att veta vilka frågor, som engagerar ungdomar.

Att tillsammans i en studiegrupp fundera över frågorna i spelet och olika värderingar kan ge nya perspektiv, som man själv inte tänkt på. Det är ju i gemenskapen med andra som du kan tänka högt och få nya aspekter på vad som är värdefullt i livet.

Studieplanen utgår från spelets frågor under tre träffar, där man också försöker hitta vilka områden i livet, som berörs i spelet.

Lycka till att finna den röda tråden i spelet och i livet!

Ulla Lingesjö

Det här är en studiecirkel

En studiecirkel består av deltagare, som bestämt sig för att fördjupa sina kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter. Denna form av lärande har vanligtvis ingen lärare, som förväntas vara expert, utan en ledare.

Bestäm dag och tid när det passar att träffas. Ta kontakt med närmaste NBV-kontor, se www.nbv.se så får ni hjälp att komma igång. Ni kan också få hjälp med andra praktiska frågor.

Den här studieplanen bygger på att gruppen träffas tre gånger om vardera tre studietimmar. För den som vill ha en längre studiecirkel går det självklart bra att diskutera fler frågor, som är intressanta för gruppen.

Målsättningen med gruppen sätter ni själva upp. Målet skulle kunna vara att ni blir medvetna om vilka livsstilsfrågor, som engagerar ungdomar och vilka frågor ni själva engageras av.

Studieförbund

Genom att arrangera studiecirkeln tillsammans med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) kan ni få stöd och hjälp med exempelvis lokaler, studiebesök, kontakter och material.

Cirkelledaren

Cirkelledaren ansvarar under hela cirkeln för kontakten med NBV och för att registrera och rapportera närvaro. Cirkelledaren ansvarar också för att planera och leda träffarna. För att gruppen ska fungera, är det viktigt att låta en i taget tala och att lyssna på varandra. Cirkelledaren har ett särskilt ansvar för att detta fungerar. Se också till att ni ordnar en trevlig fikastund varje träff.

Om materialet

Den här studieplanen utgår från spelet Tankebanan, som har tagits fram av SLN (Sveriges Lärares Nykterhetsförbund) och ungdomar på Projektbildaren vid Wendelsbergs folkhögskola. Detta är ett förslag på hur ni kan arbeta med spelet. Det finns inga krav på att studiecirkeln måste följa studieplanen helt. Samtal och diskussioner ska styras av era önskemål.

Spelet kan beställas från SLN c/o Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@gmail.com , 018 – 367 367 och kostar 100:-

Studieplanen tar inte upp allt i spelet. För att få ut så mycket som möjligt av cirkeln bör var och en själv titta igenom spelet.

Träff 1

Ta er tid första gången att hitta formen för era träffar. Presentera er för varandra. Berätta vad ni har för förväntningar, vad ni hoppas på att få med er.

Ni kan göra presentationen lite mer inspirerande med att parvis intervjua varandra om vitala erfarenheter och sedan presentera den andre för gruppen.

När ni alla har presenterat er kan ni spela spelet Tankebanan en omgång. När ni spelar kan ni passa på att reflektera över era svar på frågorna.

Prata sedan om hur ni vill lägga upp cirkeln i fortsättningen.

Till nästa träff

Till nästa träff är det bra om var och en tar som sin hemuppgift att spela spelet med sin familj eller sitt kompisgäng för att upptäcka hur spelet fungerar i en grupp, som känner varandra sedan förut.

Träff 2

Till den här träffen ska ni ha spelat spelet med en grupp, som känner varandra sedan tidigare. Börja träffen med att alla får berätta om sina tankar kring dessa erfarenheter.

Bläddra sedan igenom korten. Var och en väljer ut fem frågor, som särskilt engagerar. Diskutera med varandra varför just dessa frågor känns viktiga. Vilka ämnesområden berörs mest? Är det någon fråga, som alla valt? Diskutera den frågan först, som flest valt, men fortsätt sedan med övriga frågor.

Till nästa träff

Till nästa träff kan alla göra en liten intervjuundersökning bland vänner och bekanta, där man ställer de fem frågorna från korten man själv valt som viktiga, men kanske även de andras frågor. Gruppen bestämmer. Anteckna svaren så att ni kan jämföra med varandra nästa gång.

Träff 3

Till den här träffen ska ni ha gjort intervjuer med de fem frågor, som ni valt ut. Kanske ni också använt de övrigas frågor. Jämför de svar ni fått med varandra. Diskutera vilka frågor, som verkligen engagerar och vilka som inte verkar engagera. Vad skiljer dem åt?

Spela nu spelet igen och se om du kanske har förändrat din syn på någon fråga.

Avslutning och utvärdering

Summera vad ni har gjort tillsammans i gruppen. Låt var och en i gruppen fundera på frågorna:

  • Vilka nya tankar har du fått?
  • Vad var det viktigaste ni gjorde?
  • Vad kommer du att ta med dig härifrån?

Gå laget runt och låt var och en svara utan att bli avbruten.

Prata i gruppen om hur ni eventuellt vill gå vidare. Kanske ni vill göra en studiecirkel med ett annat material eller ett annat ämne. NBV kan säker hjälpa till att hitta en spännande fortsättning.