Tankebanan

Tankebanan är ett spel som stimulerar till samtal och diskussion omkring etik och
livsstilsfrågor. Tankar skapas, mognar eller skalas av… Det här är ett spel som
verkligen engagerar ungdomar.

Spelet är främst avsett för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Deltagarna
får möjlighet att diskutera situationer som vi ställs inför i vardagen. Alla har chansen
att visa vad man tycker och tänker, men om man vill deklarera sin åsikt öppet eller
inte, bestämmer man själv. Och samtidigt finns ett tävlingsmoment med! Det gäller
att gissa hur de övriga deltagarna tänker.

Spelet Tankebanan är framtaget av SLN och ungdomar på Projektbildaren vid
Wendelsbergs folkhögskola. Arbetet har möjliggjorts genom projektmedel från
Stiftelsen Ansvar för framtiden.

NBV har utarbetat en studieplan till spelet, så vuxna kan använda det i en
studiecirkel. Frågorna har tagits fram av ungdomar för ungdomar, men tänk om
detta är frågor som berör oss hela livet? Tänk om det är eviga frågor, som alltid är
viktiga att ta ställning till? Det kan dessutom vara intressant för vuxna att veta vilka
frågor som engagerar ungdomar.

Ett spel är avsett för upp till 10 deltagare. För en klass på 30 elever kan 4 spel vara
lagom.

Beställ spel för endast 100 kr/st plus porto (som kan hållas lågt genom att spelet
är förpackat på ett smart sätt) från Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 753 50
UPPSALA, tel 070-522 13 67. E-post: agnetahf@gmail.com. SLN:s plusgirokonto är
17 53 09 – 4.

Studieplan för Tankebanan

Infoblad för Tankebanan

Regler för Tankebanan