Föräldrar tillsammans

Föräldrar tillsammans är ett studiematerial, som vänder sig till föräldrar med barn i skolåldern. Det innehåller en serie häften, som vart och ett lämpar sig för en eller flera studiecirkelträffar. Varje häfte behandlar ett ämne och de olika häftena kan kombineras på det sätt cirkeldeltagarna önskar. Häftena behandlar framförallt drogfrågor men även andra frågor som är relevanta för föräldrar. Tillsammans i en studiecirkel kan föräldrar skaffa sig kunskap, stödja varandra och bli trygga i sin föräldraroll.

Exempel på häften: Tankar om barn och alkohol, Dricka folköl för att bli full, Sniffning, Tobak – att röka och snusa, Mobbning i skolan, Du duger, De viktiga åren mellan 7 och 12 år, Våra barn och skolan.

Häftena kan erhållas för kopieringskostnader.

För mer information om studiematerial och regler för studieverksamhet vänd dig till SLN eller Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), 08-672 61 00. Lokalkontor kan finnas på orten där du bor.