ANT-material

Filmer för elever:

Hemligheten (1994 Måsen film AB) www.masenfilm.se
Om alkoholism i familjen, spelfilm 27 min, samtalshandledning finns. Från 11 år.

Hasses dagbok (1990 Svenska Filminstitutet) www.sfi.se , www.smultronstallet.com
Hasse 8 år berättar om sitt liv med bråkiga och fulla föräldrar. Tecknad, 33 min. Från 8 år.

De glömda barnen (Filmo 2004) www.filmo.se
Dokumentär om barn till missbrukare, finns studiehandledning. 22 min. Från 12 år.

Några pilsner och livstids baksmälla (MHF/ Vägverket)
Om rattfylleri. 20 min. Från 13 år.

Typ… Key West (Filmo 2003) www.filmo.se
Om narkotika bland ungdomar i en småstad. Studiehandledning finns. Från 13 år.

Tretton (USA 2003)
Spelfilm. Turbulenta tonårstiden. Filmhandledning finns på www.sfi.se

Förbjudet för barn – del ett (Forbudt for born, Danmark 1997)
Om alkoholism i familjen. 58 min. Från 10 år.

Böcker och annat material för elever:

Anders och Joakim (Sober förlag, ny upplaga 2003) www.iogt.se
Om tobak, alkohol och narkotika. Från 7 år.

Kompisboken (UNF 2005) www.unf.se
”Om kamratskap och rätten att vara den du är”, övningar mm. Passar olika åldrar.

Alkohol, alkovråål (Alfabeta 1999) Från 9 år. www.alfamedia.se eller www.bokus.com
Antologi om olika barn i kontakt med alkohol eller missbruk.

Bea och Todd (CD-rom från IOGT-NTO:s Juniorförbund och Svensk Skolidrott.)
För åk 4-7. Kan provspelas och beställas på www.junis.org för dig som är vuxen, skola.

Böcker och annat material för vuxna:

Värderingsövningar i skolan www.ekelunds.se
Förklaringar och exempel på värderingsövningar för olika åldrar.

Tonårsparlören www.alkoholkommitten.se
Om alkohol och ungdomar. Finns även en handledning till boken.

Boken om droger www.fmn.org.se
Föräldraföreningen mot narkotika. Fakta om olika droger.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor www.mediahuset.se
Fakta om narkotika.

a&n www.can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:s tidsskrift. Prenumeration.

Att göra det möjliga www.fhi.se Folkhälsoinstitutet
Broschyr om hur man stärker drogpreventivt arbete.

Drogsnurran www.drogsnurran.nu

CAN – Faktaserie www.can.se
Faktablad om olika preparat.

Ung och Kung www.nbv.se
Studiecirkelmaterial för tonårsföräldrar.

Samtal om alkohol i skolan www.alkoholkommitten.se
Bok om förebyggande arbete, för högstadiet.

Fakta, tips och myter om alkohol och hälsa www.systembolaget.se
Liten faktabok från Systembolaget.

Dina barn går inte i repris – om alkohol/ om narkotika www.iogt.se eller www.fmn.org.se

Drogtidningen www.unf.se
Information om droger från Ungdomens Nykterhetsförbund.

Droglådan www.rns.se
Låda med faktaböcker om alkohol och andra droger.

Alkotest för tonårsföräldrar www.alkoholkommitten.se
Bra underlag för att prata med föräldrar om barnens alkoholvanor finns hos Alkoholkommittén.

Drogförebyggande arbete i skolan www.kunskapskallarn.se (Göteborgs kommuns informationscenter för drogfrågor)
Erfarenheter av några Göteborgsskolors drogpreventiva arbete.

Unga och droger www.mobilisera.nu
Rapport från Mobilisering mot narkotika.

Föräldrar tillsammans
Föräldrar tillsammans är ett studiematerial, som vänder sig till föräldrar med barn i skolåldern. Det innehåller en serie häften, som vart och ett lämpar sig för en eller flera studiecirkelträffar. Varje häfte behandlar ett ämne och de olika häftena kan kombineras på det sätt cirkeldeltagarna önskar. Häftena behandlar framförallt drogfrågor men även andra frågor som är relevanta för föräldrar. Tillsammans i en studiecirkel kan föräldrar skaffa sig kunskap, stödja varandra och bli trygga i sin föräldraroll.

Exempel på häften: Tankar om barn och alkohol, Dricka folköl för att bli full, Sniffning, Tobak – att röka och snusa, Mobbning i skolan, Du duger, De viktiga åren mellan 7 och 12 år, Våra barn och skolan.

Häftena kan erhållas för kopieringskostnader.

För mer information om studiematerial och regler för studieverksamhet vänd dig till SLN eller Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), 08-672 61 00. Lokalkontor kan finnas på orten där du bor.