Två uttalanden gjorda vid SLN-kongressen 2008

Offentligt uttalande till Sveriges riksdagsledamöter!

SLN (Sveriges Lärares Nykterhetsförbund) har i veckan hållit kongress i Halmstad och vill uppmana alla svenska politiker att agera för att Sverige som EU-land återfår de gamla införselkvoterna för alkoholhaltiga drycker. Den ökande alkoholkonsumtionen har försämrat folkhälsan och tvingar nu fram ett undantag.

Om Lissabonfördraget i och med Irlands nej måste omförhandlas, har vi ett gyllene tillfälle att ansöka om undantag från införselkvoterna, något som även betonades av kongressens huvudtalare, EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson.

Uttalande i en viktig folkhälsofråga

De negativa effekterna av alkohol har fått fler att tänka till och en nykterhetsvåg börjar svepa över Sverige (se Diego, bilaga till Dagens Industri 080616). SLN, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, kräver nu att alkohol behandlas som en folkhälsofråga på liknande sätt som tobak och att det skapas många fler alkoholfria miljöer i vårt samhälle.