Två uttalanden från SLN:s kongress 2010

Uttalanden från SLN:s kongress 2010

 

 

UNGDOMARS ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR  –  VUXNAS ANSVAR

 

Vi vuxna förfasar oss ofta över ungdomars alkoholbruk och allt som kan följa i dess spår såsom våld, misshandel och vandalisering.

Men varifrån får de sina attityder och värderingar om inte från oss vuxna?

                      * alkoholindustrins ohämmade reklam

                      * TV:s programutbud

                      * föräldrars och andra vuxnas bristande kurage att sätta gränser

                      * giriga försäljare av illegal sprit

                      * tidningsutgivares tävlan om de bästa vinspalterna

                      * alltför slappa regler för beviljande av utskänkningstillsånd

                      * brister i behandling av ANT-frågorna i lärarutbildningarna

                      * och så vidare

Vi tror att det är möjligt för ungdomar att aldrig behöva hamna i ett osunt och ohälsosamt beteende, men det är vi vuxna som måste inse vårt ansvar. Barn har rätt att få växa upp i en drogfri miljö och goda förebilder är det bästa vi kan ge våra barn.

                       

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN, samlade till kongress i Östersund,

vill uppmana och inspirera alla oss vuxna till ett ökat ansvarstagande. Det kan göra all skillnad!

 

 

 

 

SVENSKA  POLITIKER TAR SITT ANSVAR! FORTSÄTT!

 

En alkoholliberal attityd och politik kostar ett samhälle oerhörda resurser såväl ekonomiskt som mänskligt.

 

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN, samlade till kongress, vill ge våra svenska politiker en eloge för sina insatser inom EU och WHO! Att se alkoholens roll som en folkhälsofråga får nu allt större gehör. Till stor del är det tack vare det idoga arbetet från svenskt håll som det för första gången finns en samlad alkoholstrategi.

Det är dessutom ett bevis på att vi folkrörelser har kunnat betyda en hel del.

 

Men mycket återstår att göra och vi vill uppmana er att fortsätta på den inslagna vägen t ex genom att arbeta för en lagstiftning gällande minskade införselkvoter, minimiskatter på alkohol samt kännbar straffpåföljd vid langning. Detta tror vi kan vara viktiga steg för att dämpa eller förhindra skadande alkoholvanor framför allt bland ungdomar.