SLN 100 år

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund 100 år

-Våra insatser behövs idag mer än någonsin. Vi har en bred kunskap och stor erfarenhet av hur skolan kan arbeta med fakta och attityder kring alkohol och andra droger, sade förbundsordförande Gunilla Zimmermann SLN:s jubileumskongress på Wiks slott utanför Uppsala.

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund bildades 1906 och har under de gångna hundra åren försett Sveriges skolor med böcker, filmer och broschyrer om alkohol, narkotika och tobak, främst via en omfattande egen förlagsverksamhet. Lärare har utbildats på otaliga kurser och konferenser.
-Våra medlemmar har genom att själva avstå från alkohol och andra droger varit viktiga föredömen för många ungdomar, konstaterar Gunilla Zimmermann.

DUVA, Drogfri Uppväxt – Vuxnas Ansvar, är projekt som SLN nu bedriver i flera kommuner i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Med dessa projekt vill vi skapa möjligheter till samverkan mellan alla dem som arbetar med barn och ungdomar inom en kommun. Det gäller att effektivt förebygga, upptäcka och ingripa.
-Särskilt vill vi värna om utsatta barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hög alkoholkonsumtion, genom extra utbildningsinsatser för personal inom skolor och förskolor, framhåller Gunilla Zimmermann.