Nödvändigt att satsa på förebyggande arbete i skolan 2014

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) är en organisation som sedan 1906 verkar för att barn och ungdomar ska få en meningsfull och rik uppväxt fri från alkohol och andra droger.

SLN arbetar alltså preventivt/förebyggande. Det är mer effektivt att gå in med tidiga insatser än att försöka vårda bort redan etablerade missbruksproblem. SLN ordnar utbildningar och ger lärare verktyg för att arbeta med ungdomars attityder och livsstilar.

Socialstyrelsen har uppdraget att stödja organisationer som arbetar för att påverka samhällsutvecklingen och att förbättra människors levnadsvillkor. Alkohol och andra droger orsakar enorma samhällsproblem och kostnader. SLN är en av få organisationer som arbetar med att förebygga sådana problem, och ändå får organisationen inte längre något samhällsstöd. Huvuddelen av statsstödet går idag till organisationer som arbetar med människor som redan fått problem. Borde inte Staten även stödja förebyggande verksamhet i skolan?

Uttalande från SLNs kongress i Köping 4-6 april 2014