Karin Thorborg 2005

Nu är det dags att slå näven i bordet och våga driva en tuff politik i EU och utmana alkoholindustrin, hävdade Karin Thorborg, riksdagskvinna för Vänsterpartiet vid SLN:s (Sveriges Lärares Nykterhetsförbunds) kongress i Grangärde i helgen.
Karin Thorborg oroar sig för en eventuell skattesänkning på alkohol med ökad konsumtion som följd. Hon anser att alkoholpolitiken har demonterats sedan Sverige kom med i EU, vilket lett till att alkoholkonsumtionen har ökat med en fjärdedel sedan EU-inträdet 1995.

Karin Thorborg ser nu en tendens i EU för en restriktiv alkoholpolitik – baserad på bittra erfarenheter. Sverige måste kräva en omförhandling av införselkvoterna och arbeta för högre minimiskatter och bekämpa den illegala marknaden.

Karin Thorborg är kritisk till regeringens utredare Kent Härstedt. Slutsatsen av hans utredning är att vi sannolikt måste sänka alkoholskatten. Detta anser hon som ett försök att lösa problemen genom att öka tillgängligheten av legal alkohol i hela Sverige.

Karin Thorborg betonar betydelsen av organisationer som SLN nu när inställningen till alkohol håller på att bli alltmer tillåtande och uppluckrad. Sverige lever nu i en gemensam europeisk baksmälla efter en misslyckad alkoholpolitik. Då är det bra att det finns grupper som håller ställningarna och som politiker med restriktiv syn på alkohol kan luta sig emot. Vi behöver en totalt ny syn på alkohol och minska totalkonsumtionen, sa Karin Thorborg.