Göransson om skolan 2006

Skolan förfuskas!

-Vi måste återupprätta respekten för skolan som skola, sa förre kulturministern Bengt Göransson i ett tal på Sveriges Lärares Nykterhetsförbunds jubileumskongress som avslutades i Uppsala på onsdagen.

-Skolans viktigaste uppgift är att föra det samlade livsarvet vidare, och den uppgiften får inte förfuskas, framhöll Bengt Göransson. Skolan har blivit en butik och kommunerna hanterar eleverna som kunder, vilkas viktigaste uppgift är att via skolpengen betala för sig. Ekonomiska aspekter och valfrihet har blivit viktigare än elevernas behov av undervisning och kunskap.

-Valfrihet ger bara rätten att välja ur ett sortiment som andra har bestämt, medan verklig frihet innebär gemenskap och hänsynstagande till varandra. Det finns anledning att blicka tillbaka på skolans tidiga bildningsarbete och börja föra en bred diskussion om skolans uppgift, avslutade Göransson sitt tal inför hundraårsjubilerande Sveriges Lärares Nykterhetsförbund.